hrvatska.eu zemlja i ljudi

Društvo i način života

Tradicionalni način života obilježen je ponajprije zajedništvom, koje se ogleda u običajima, obrtima i folkloru, ali i u gastronomskim navikama, obilježenima bogatim regionalnim osobitostima, koje su kao dio turističke ponude sve dostupnije i inozemnim gostima. Hrvatska se osobito ponosi vrhunskim maslinovim uljem i biranim autohtonim sortama vina. Spomenuto zajedništvo očituje se i u sportu i rekreaciji – popularnim načinima provođenja slobodnoga vremena. S obzirom na to, ali i uspjehe svojih vrhunskih sportaša, Hrvatska se drži jednom od najsportskijih europskih zemalja. Upravo su sportaši nerijetko bili prepoznatljivi predstavnici zemlje, a među njima se ističu košarkaš Dražen Petrović, tenisač Goran Ivanišević, skijaši Janica i Ivica Kostelić, ali i vaterpolska, rukometna i nogometna reprezentacija (osobito reprezentativci Davor Šuker i Luka Modrić).

Socijalna zaštita

Socijalna zaštita u Republici Hrvatskoj odnosi se na organiziranu zaštitu ranjivih skupina stanovništva, kao što su bolesni, stari, nesposobni za rad, nezaposleni, socijalno ugroženi, obitelji s djecom; provodi je država preko doprinosa po načelima solidarnosti..

Civilno društvo

Organizacija i razvoj civilnog društva u prošlosti Hrvatske najviše se vezuju uz karitativni rad Crkve i imućnih građana, a već u srednjem vijeku postoji u obliku zaklada i bratovština. Tijekom socijalističkoga razdoblja 1945–90. takve aktivnosti nisu...

Mediji

Prve novine u Hrvatskoj, Ephemerides Zagrabienses, tiskane su u Zagrebu 1771. na latinskom jeziku, a prve novine na hrvatskom, Kraljski Dalmatin, pokrenute su 1806. u Zadru (istodobno su izlazile i na talijanskom). Od 1830-ih postupno se širi...

Tradicijska kultura

Hrvatsku tradicijsku kulturu obilježava izrazita raznolikost. Ekološki uvjeti i utjecaji kultura s kojima su Hrvati tijekom povijesti dolazili u dodir (sredozemne, srednjoeuropske, starobalkanske, orijentalne i dr.) uvjetovali su razvoj triju specifičnih...

Gastronomija

Glavno je obilježje hrvatske kuhinje njezina raznolikost, te nije moguće izdvojiti tipičnu kuhinju ili tipično jelo. Različiti prirodni i gospodarski uvjeti te raznovrsni kulturni utjecaji uvjetovali su razvoj više regionalnih kuhinja. Izdvajaju se četiri veća područja ...

Vina

Vinogradarstvo i vinarstvo imaju dugotrajnu tradiciju, rasprostranjeni su u gotovo svim dijelovima zemlje, a vinska kultura dio je tradicionalnog načina života. Stoga se i u kućanstvima i u restoranima najčešće pije vino iz toga kraja.

Sport

Hrvati su sportska nacija. Sport je u Hrvatskoj obvezni dio nastavnih programa na svim stupnjevima obrazovanja. Mnogobrojna djeca i mladež sportom se bave i u izvanškolskim aktivnostima, koje potom u rekreativnom obliku zažive i kao način života.

Jeste li znali?

Kravata, danas nezaobilazan muški pa i ženski modni dodatak, nazvana je prema dijelu odore hrvatskih vojnika u Tridesetogodišnjem ratu. Oni su, naime, kao dio odore, vezivali oko vrata slikovite rupce. Taj hrvatski običaj zapazili su Parižani...